Nepali Mathematicopedia

Availability: In stock

 1,500.00

Quantity :
Category: Writer: Maheshowerprasad Upedhya
Publisher: Shabdartha Prakasan

नेपाली गणित कोश/ Nepali Mathematicopedia

विश्वकै गणितशास्त्रीहरूको जीवनीसहित सम्पूर्ण गणितको फर्मूलासहितको गणित कोश ।  पृष्ठः- ११३६ । साइजः- डिमाई । संस्करणः- पहिलो  । मूल्यः- १५००/- संपादकः महेश्वरप्रसादउपाध्याय, भाषा संपादकः विनयकुमार शर्मा नेपाल ।

Loading...