Showing all 7 results

0 out of 5

Conscise Nepali Dictionary (student Edition)

 1,100.00
Conscise Nepali Dictionary / संक्षिप्त  नेपाली  शब्दसागर This dictionary is the student edition form of the much praised Conscise Nepali Dictionary (Nepali Sabdasagar) which includes etymology and meanings of theRead More
0 out of 5

Nepali English Nepali Dictionary

 1,100.00
नेपाली अंग्रेजी नेपाली शब्दसागर / Nepali English Nepali Dictionary This dictionary gives the meanings of Nepali words into English as well as Nepali Language. The main purpose of this is toRead More
0 out of 5

Nepali Mathematicopedia

 1,500.00
नेपाली गणित कोश/ Nepali Mathematicopedia विश्वकै गणितशास्त्रीहरूको जीवनीसहित सम्पूर्ण गणितको फर्मूलासहितको गणित कोश ।  पृष्ठः- ११३६ । साइजः- डिमाई । संस्करणः- पहिलो  । मूल्यः- १५००/- संपादकः महेश्वरप्रसादउपाध्याय, भाषा संपादकः विनयकुमार शर्मा नेपाल ।
Loading...