Our Story

“छापिएका किताबहरू बजारसम्म पुग्न नसकी गोदाममा नै थन्किनु र पाठकलाई आवश्यक परेका किताबहरू उपलब्ध हुन नसक्नु आजको समयको समयस्या हो भन्ने हामीलाई लागेको छ । आवश्यकता नै आविष्कारको थालनी हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर नै हामीलाई प्राप्त भएसम्म पुस्तकहरूको सूची पाठकहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रयास गरेका छौँ । ”

विभिन्न प्रकाशनका किताबहरूलाई अनलाइनबाट बजारसम्म पुर्‍याई पाठकहरूबाट माग भए बमोजिम  आवश्यक परेका किताबहरू घरसम्म नै उपलब्ध गराउने कार्यका लागि नेपाली बुक्स पब्लिकेशनको www.gharmakitab.net वेवसाइट सञ्चालनमा छ ।

छापिएका किताबहरू बजारसम्म पुग्न नसकी गोदाममा नै थन्किनु र पाठकलाई आवश्यक परेका किताबहरू उपलब्ध हुन नसक्नु आजको समयको समयस्या हो भन्ने हामीलाई लागेको छ । आवश्यकता नै आविष्कारको थालनी हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर नै हामीलाई प्राप्त भएसम्म पुस्तकहरूको सूची पाठकहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रयास गरेका छौँ ।

पाठकहरूबाट माग भए बमोजिम किताबहरू सम्बन्धित प्रकाशन गृहसँग खरिदगरी पाठकको हातसम्म पुर्‍याउन प्रतिबद्ध छौँ । सम्बन्धित प्रकाशन गृहले पुस्तक उपलब्ध गराउन असमर्थ भएको अवस्थामा अनलान भुत्तानी गर्नुभएका ग्रहकहरूको रकम फिर्ता गर्ने छौँ र उक्त किताब माग सूचीमा समावेश गरी सम्बन्धित प्रकाशन गृहबाट पुनर्उपादन हुनसक्ने भएमा प्रकाशनको जानकारी गराई माग भए बमोजिम किताब उपलब्ध गराउन प्रयास गर्ने छौँ ।

Loading...